مشاهده / بستن موضوعات

این راهنمای تدریس  که در قالب یک فایل فشرده شامل چهار فایل پی دی اف(PDF) می باشد مر بوط به  فصل های 2 ، 3، 4 و فصل 7 کتاب جدیدالتالیف ریاضی چهارم دبستان می باشد .در  فصل2 ، ضمن طرح کسرهای گسسته یا منفصل، لزوم معرفی واحد، مطرح شده است. و در فصل سوم راهنمای تدریس ضرب و تقسیم  ارائه شده  که در واقع این فصل مهم ترین بخش کتاب ریاضی چهارم است و به طورطبیعی وقت زیادی را به خود اختصاص می دهد. در فصل چهارم راهنمای معلم  مبحث اندازه گیری (طول - زمان و مفهوم زاویه ) مورد بررسی قرار می گیرد . و در آخر راهنمای آموزش فصل هفتم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدائی که در رابطه با آمار و احتمال می باشد  ، ارائه شده است . لازم به ذکر است این محتواهای آموزشی از سایت دفتر تالیف کتب ریاضی تهیه شده است امیدوارم این مجموعه به آموزگاران جدید الورود به این پایه و آموزگاران قدیمی این پایه در امر تدریس  کمک نماید .

منبع اين نوشته : منبع